1. Prezenčné školenie

Poskytujem vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0075/19-01.1) prezenčnou formou priamo u zákazníka.

Zoznam školení, ktoré poskytujem:

 • Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zástupcov zamestnancov.
 • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.
 • Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov.
 • Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
 • Školenie na obsluhu motorových vozíkov
 • Aktualizačná odborná príprava osôb obsluhujúcich motorové vozíky

Mimoriadne opatrenia:
Počas aktuálnej situácie vykonávam školenia za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení: každý účastník musí mať rúško, dodržiava sa 2 metrový odstup účastníkov, je zabezpečená dezinfekcia na ruky a každému účastníkovi je pri vstupe zmeraná teplota. Maximálny počet účastníkov školenia je 5 osôb.

2. E-learning

Poskytujem vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0075/19-01.1) aj formou e-learningu. E-learning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

Zoznam školení, ktoré poskytujem:

 • Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zástupcov zamestnancov.
 • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.
 • Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov.
 • Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
V rámci E-learningu ponúkam:
 • individuálny prístup ku kurzom
 • rýchlejší a efektívny spôsob vzdelávania
 • možnosť návratu k informáciám
 • online komunikáciu so školiteľom
 • názorné ukážky (využívanie obrázkov, animácií, videí)
 • overenie vedomostí formou testu
 • generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia
Technické požiadavky:
 • Základné práce s PC, pripojenie na internet,
 • Internetový prehliadač, (Firefox, Explorer, Google Chrome),
 • Zvukový výstup (kurzy obsahujú audio a video nahrávky),
 • Adobe flash player, MS Office alebo Open Office,
 • Adobe reader.

3. Audiovizuálne školenia

Nová možnosť – absolvovať školenia audiovizuálnou formou – cez obrazovku počítača, či mobilného telefónu. Školenia, kde bolo doposiaľ potrebné osobné stretnutie so školiteľom, počas mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu uskutočňujem audiovizuálnou formou.

Týmto spôsobom zabezpečím dodržanie opatrení proti šíreniu koronavírusu, avšak stále zostane zachovaná interakcia medzi odborným školiteľom a účastníkom školenia. Účastník školenia sa môže celý čas pýtať, komunikovať, a okamžite dostane odpoveď na svoje otázky.

Zoznam školení, ktoré poskytujem:

 • Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zástupcov zamestnancov.
 • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
Technické požiadavky:
 • PC alebo mobilný telefón,
 • pripojenie na internet,
 • Skype