13 október

Požiara ochrana

V rámci Ochrany pred požiarmi vám ponúkam nasledujúci rozsah služieb: Zabezpečím potrebné školenia vašich zamestnancov prezenčnou formou alebo formou e-learningu. Uskutočním vstupný audit a vypracujem potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorú priebežne aktualizujem. Vykonám pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách …