Ing. Veronika Tomková

Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, školiteľ na obsluhu motorových vozíkov

Služby:

Moja misia

Svojim klientom pomáham zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Vychádzam z legislatívnych požiadaviek, využívam inovácie a opieram sa o prax.

Moja vízia

Mojim cieľom je neustále sa vzdelávať v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany – a to z hľadiska kvality, rozsahu aj stupňa inovatívnosti.